МЕКА МЕБЕЛ
СПАЛНИ
Секции
КУХНИ
МАСИ И СТОЛОВЕ
МАТРАЦИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ
ТЕКСТИЛ
АНТРЕ
ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ
ДЕТСКА СТАЯ
ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
Електроуреди
Бани
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
Детски колички
ДЕТСКИ СТОЛЧЕТА
ДЕТСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ДЕТСКИ ИГРАЧКИ
ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
Вход
Запомни ме

Може да направите и изпратите поръчка през сайта ни без да сте регистриран потребител! Регистрацията в сайта не е задължителна за да може да пазарувате онлайн при нас!

Регистрация
Captcha
Количка0
Няма добавени артикули в количка.

Общо:
000лв.

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ МЕБЕЛИ МОНДО
ПОСРЕДСТВОМ ПЛАTФОРМАТА ЗА ПОКУПКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между Мебели Мондо в лицето на „Дипол” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 119612090, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  бл. „Васил Левски” № 13, ет. 3, ап. 6, електронна поща: info@mondomebeli.com и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.mondomebeli.com


ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


“НИЕ”, “Мебели Мондо”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава: Дипол” ЕООД, ЕИК 119612090, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  бул. „Васил Левски” № 13, ет. 3, ап. 5  и
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.mondomebeli.com
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ”, „ПОЛЗВАТЕЛ“– означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
„БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването, върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.mondomebeli.com.


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че Мебели Мондо не носят отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.


Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез online системата за покупки. Мебели Мондо се ангажира да предоставя само услугите предоставени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата инфор¬мация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Мебели Мондо си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Мебели Мондо се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.


Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга по¬твърдени от страна на Мебели Мондо преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. Мебели Мондо не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. Мебели Мондо не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.


За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Мебели Мондо само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.


ЦЕНИ

 

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Мебели Мондо си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.


ПОРЪЧКИ

 

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни.
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Мебели Мондо. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.


По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със Мебели Мондо, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.


Срокът на Заявката се въвежда в Заявката-Договор, в полето „Срок“.  Това е периода от време от датата на продажбата до датата, на която стоката е доставена в склад на Мебели Мондо. Срокът на доставка се определя като се сумират:  срока за изработка на артикула и срока за доставка от централен склад до клиента.

 

  • Срокът за изработка на артикула е определен от производителя.

  • Срокът за доставка от централен склад до клиента се определя от графика на доставка, като се има предвид кога клиента е заявил, че ще получи стоката.
  • При заявки, в които има артикули от различни производители и съответно различни срокове за изработка, срока на доставка се определя като се вземе предвид най-дългия от тях.


В случай, че заявка не може да бъде изпълнена по независещи от Мебели Мондо причини, Мебели Мондо има право в срок от 7 (седем) календарни дни от изготвяне на поръчката да я откаже или, според конкретния случай, да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Мебели Мондо съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, поръчката се счита за анулирана, а заплатената от Клиента сума му се връща.

 

Независещи причина са невъзможност на производителя да изпълни поръчката

  • невъзможност да бъде доставена стоката в определения в Заявка от клиент срок.

 

В случай, че Мебели Мондо, в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от договорената дата, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база, то последния се прекратява. Мебели Moндо дължи връщане на платения аванс, както и законна лихва за забава върху него до датата на връщането му.

Доставката на поръчаната стока се извършва по три основни начина:
- по куриер
- собствен транспорт на Мебели Мондо
- доставка от магазин на Мебели Мондо


При забавяне на предаването на стоката с повече от 5 (пет) календарни дни от договорената дата,  Мебели Мондо дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забавяне, но не повече от 6 % от стойността на стоката.
Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.


Мебели Мондо не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Мебели Мондо обстоятелства.


В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Мебели Мондо се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.


ПЛАЩАНЕ

 

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

  • Наложен платеж.
  • Плащане с банкова карта.
  • Банков превод.


Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Мебели Мондо цялата про¬дажна цена на поръчаната през сайта стока.

В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера Складово Нареждане,  в което е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката, фактура – ако желае. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката), посочена в Складовото Нареждане и/или фактурата. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.


ДОГОВОР

 

Договорът за продажба от разстояние между Мебели Мондо и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.
Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: www.mondomebeli.com


Защита на личните данни С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Мебели Мондо и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продаж¬ба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Мебели Мондо, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

 

С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработ¬ват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. Мебели Мондо изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни  и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.


ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 50 ( здрава стока) от Закона за защита на потребителите.

 

На потребителя не се връща намалената стойност на стоката, причинена от изпробването и употребата й.
При отказ от договора  потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП).Потребителят има възможност сам да достави стоката до най-близкият  склад на продавача  или това да бъде извършено от изрично нотариално упълномощено от него лице . В този случай рискът от случайно погиване на стоката е изцяло за потребителя до предаването й в съответният склад на фирмата.


Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеяла, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна и от гледна точка на здравето.
В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положе¬ние, че е изпълнил посочените по–горе условия, Мебели Мондо се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата,с която е направено плащането в срок от 7 дни.


ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

 

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Жалби се отправят на следните телефони: 0894 300 452; 0894 300 446 или на формата за контакт на сайта: www.mondomebeli.com


АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 

Мебели Мондо предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Мебели Мондо или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.


Мебели Мондо си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Мебели Мондо и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Мебели Мондо не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от Мебели Мондо стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Мебели Мондо и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Предоставените препратки на Сайта на mondomebeli.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Мебели Мондо и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Мебели Мондо настоящите Общи условия не се прилагат.


Мебели Мондо не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Мебели Мондо и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия Мебели Мондо информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Мебели Мондо не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБАI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Верига Мебелни Магазини Мондо са: „Дипол” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 119612090, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  б ул. „Васил Левски” № 13, ет. 3, ап. 5 , тел 0700 20699 и 0894 300 446, електронна поща: info@mondomebeli.com


2. „Мебелни Магазини Мондо“ са всички магазини от търговската верига на Мондо, чрез които последната осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент.


3. Индивидуалните данни на Клиента се отразяват в Заявка Договор и/или Складово Нареждане.
4. Договорът влиза в сила в момента, в който Клиентът направи плащане по него.
5. Към Договора се прилага Заявка от клиент и/или Складово Нареждане по образец със следното съдържание: вида на стоката и/или вида на услугата; количество; единична цена; обща стойност; отстъпки /ако има такива/; срок на доставка и други.


6. Мондо е длъжно да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).


7. При предаването на стоката се подписва от служител на Мондо и Клиента приемо-предавателен протокол (ППП). Лесно чупливата стока /стъкла, плотове и др./ задължително се разопакова при предаването, за да се установи видимото ù състояние.


II. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ


8. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на закупената стока, не се включват в размера на продажната ù цена. Те са за сметка на Клиента и са посочени подробно в ценоразпис на услугите на мебелни магазини Мондо.


9. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по предварително утвърден график, съгласуван с Клиента. Графикът се изготвя от всеки магазин поотделно за неговите Клиенти и срока за транспорт е извън срока за доставка, упоменат в Заявката от Клиент и Договора.


Предварително незаявени от Клиента услуги не се извършват.


10. При неточности в посочените от Клиента данни за адрес на доставка и телефон за контакт или неприсъствие на Клиента на посочения адрес в уговорения час, стоката се връща и остава в складовете на Мондо, като клиентът допълнително дължи на Мондо разходите по връщането и съхраняването на стоката до нейното получаване.


11. Транспорт се извършва до посочен от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва от  вратите/борда на превозното средство.


12. Разнасяне/внасяне на стока се извършва до посочено от Клиента помещение.


13. При невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от Мондо като, но не само: препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне,


Клиентът допълнително дължи разходите по изнасяне на стоката и транспорт до склад на Мондо, съгласно ценоразпис на услугите.


14. Монтаж се извършва в помещение, посочено от Клиента, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, чиято денивелация в зоната на разполагане на обзавеждането да не е по-голяма от 1см/1л.м., наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Клиентът гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. Мондо не носи отговорност за повреди по такива причини. Допълнителни изискванията се предоставят в Мондо в писмен вид, преди сключване на Договора и са допълнително приложение към Договора.


15. При неизпълнени изисквания за монтаж,  при неприсъствие на клиента в определения ден или отказан монтаж по вина на Клиента, той дължи на Мондо  неустойка от 50лв заедно с пътните разноски до адреса /по ценоразписа на услугите на мебелни магазини Мондо/.


16. Мондо не извършва монтаж на стока, която не е закупена от мебелни магазини Мондо и не извършва преустройство на закупените мебели.


17. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага на място и се отбелязват в протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.


III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ


18. Плащането може да се извърши по следните начини: в брой; с дебитна или кредитна карта през ПОС-терминал; с наложен платеж при доставка от куриер; чрез използване на услугите на кредитна компания, с която Мондо има сключен договор или по банков път.


19. Когато закупувана от Клиента стока не е налична в склад на Мондо към момента на плащането, Клиентът може да извърши авансово плащане на цялата цена или на част от нея, но  не по-малко от 30% от стойността на Договора, като във втория случай доплащането на останалата част от цената се извършва преди получаването на стоката от Клиента.

Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата в банковата сметка на Мондо и срокът за изпълнение на задълженията на Мондо по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в банковата сметка на Мондо.


20. При избор на плащане с ваучер за сума, се прилагат следните условия:
20.1. Ваучерът за сума не може да бъде разменян за левовата му равностойност.
20.3. При стойност на покупка по-голяма от стойността на ваучера за сума, разликата се доплаща от Клиента, а при стойност на стоката, по-малка от стойността на ваучера, разликата не се възстановява от Mондо.
20.4. Ваучер за отстъпка или Карта за отстъпка за валидни съгласно условията, при които те са издадени от Мондо.


21. При използване на услугите на кредитна компания, служител на Мондо представя на Клиента изчерпателна информация за условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за
погасяване на кредита и размерa на погасителните вноски за всяка от схемите.


IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ


22. Клиентът има право да иска отстраняване на дефекти и явни недостатъци от или за сметка на Мондо. Констатирането на тези недостатъци се извършва при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок.
При констатиране, при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари, нарушена опаковка и други щети, установени при доставка, Клиентът следва да отбележи вида на видимата щета в ППП в присъствието на служителя на Мондо или на Куриера и незабавно и да уведоми магазина, от който е закупена стока или сътрудник от отдел Обслужване на клиенти на тел. 0700 20 699  или ел.поща: info@mondomebeli.com


При приемане на пратката от Клиента без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде отбелязана информация  за щети в присъствието на служител на Мондо или куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел Обслужване на клиенти на тел 0700 20 699  или ел.поща: info@mondomebeli.com Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата
За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.


23. Мондо не отговаря за недостатъци на стоката, ако те са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.


24. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù – само ако ползването в този ù вид е невъзможно. Клиентът трябва да запази оригиналната опаковка на повредената стока, която да представи на Мондо заедно със стоката. Мондо изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя.


25. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки един филиал от търговската верига Мондо, на телефон 0700 20 699 или на ел. поща: info@mondomebeli.com


26. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и, ако има такива, да не ги монтира.


27. Инструкциите на производителя за монтаж на стоката са задължителни.
28. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са изрично посочени в нея.


29. Когато стоката не се използва за професионална и търговска дейност и когато за стоката няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Мондо на територията на Република България в законовия срок от 2 (две) години и тече от приемането на стоката от Клиента. Ако през гаранционния период се появят дефекти, предмет на гаранционните условия на производителите, Мондо се задължава в рамките на един месец от уведомлението да ги отстрани, съгласно чл.113 от ЗЗП.


30. Срокът на гаранция за купувачите, които не се считат за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.


31. Мондо не поема гаранционно обслужване в следните случаи: при използване и/или съхранение на закупената стока небрежно или неправилно, или не по предназначение; при неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; при разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; при умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от потребителя/Клиента или други лица /вандализъм/; при повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; при повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.


32. При предявяване на рекламация Клиентът задължително прилага документи, удостоверяващи покупката - касова бележка или фактура, протоколи или други документи (гаранционна карта и др.)


33. Мондо не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в посочения едномесечен срок.


34. Независимо от търговската гаранция Мондо отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока със спецификацията към договора за покупко-продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.


V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ


35. В случай, че заявка не може да бъде изпълнена по независещи от Мондо причини – невъзможност на Производителя да произведе в срок стоката и др., предмет на Договора, Мондо има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на Договора да го развали или, според конкретния случай, да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Мондо съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.


36. При невъзможност на Клиента да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми Мондо поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата .


37. Клиентът е длъжен да заплати и да приеме (получи) стоката в срок най-късно до 7 (седем) календарни дни след определената в Договора дата. В противен случай, Клиентът дължи на Мондо складови разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността ù.


38. В случай че Клиентът не плати изцяло или не приеме (получи) стоката в срок до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от определената в Договора или графика дата за доставка, разнасяне и/или монтаж, Договорът се счита за прекратен, като стоката остава собственост на Мондо. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.


39. В случай, че Мондо, в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от договорената дата, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база към магазина, в който Клиентът е сключил Договора, то последния се прекратява. Мондо дължи връщане на платения аванс, както и законна лихва за забава върху него до датата на връщането му.


40. При забавяне на предаването на стоката с повече от 5 (пет) календарни дни от договорената дата, Мондо дължи неустойкав размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността на стоката.


41. При забава на плащането на дължимата продажна цена в определения срок, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава до окончателното ù заплащане, но не повече от 6 % от стойността ù.


42. Мондо не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


43. В срок от 24 (двадесет и четири) часа от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай Мондо се задължава да върне на Клиента внесения аванс.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ


44. Мондо е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. С приемането на настоящите ОУ, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Мондо за целите на изпълнение на Договора или други позволени цели.


44. Мондо си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: www.mondomebeli.com


45. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото, към съответния момент, в Република България законодателство.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ЧЕРЕН ПЕТЪК Х 3 ОТ МЕБЕЛИ МОНДО“

 

I. ОРГАНИЗАТОР


Ч
л.1 Играта „ЧЕРЕН ПЕТЪК Х 3 – ТРИ ПЪТИ ЗАР ХВЪРЛИ ОТСТЪПКА СПЕЧЕЛИ“ на мебелни магазини МОНДО („Играта) се организира и провежда от „Дипол” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 119612090, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора,  бл. „Васил Левски” № 13, ет. 3, ап. 5  наричано за краткост („Организатора”).

 

II. ТЕРИТОРИЯ


Чл.2 Играта се провежда на цялата територия на Република България. Мястото, където се реализира играта са всички фирмени магазини Мондо, собственост на „Дипол” ЕООД. Адресите на магазините можете да видите на сайт:  www.mondomebeli.com

 

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА


Чл.3 Играта започва на 28.11.2019 г. и ще продължи до 30.11.2019 г., включително.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


Чл.4 Право на участие има всяко дееспособно физическо лице. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

 

V.МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА


Чл. 5. За да участва в Играта, лицето трябва, в периода на нейната продължителност, да посети един от фирмените магазини МОНДО, собственост на Организатора и да хвърли три пъти Зар на Късмета.

Чл. 5.ал.1 Условия на играта:


-        В периода всеки клиент ще може да хвърли три пъти „Зар на късмета“, наличен в магазини Мондо, и да ползва, като процент отстъпка, сбора на числата, които му се е паднали при трите хвърляния на „Зар на късмета“. Максималната отстъпка, която може да получи един участник  е 18%, а минималната 3%;
-        Процентът отстъпка е валиден и се ползва само и единствено при закупуването на мебели, за които няма обявено друго намаление или са включени в промоция. Процентът отстъпка получен при хвърляния на „Зар на късмета“ не може да се комбинира с други отстъпка обявени от Организатора или негови партньори.
-        Отстъпката се ползва на момента, при сключване на валиден договор за покупко-продажба между клиента и Организатора в периода на играта.
-        Отстъпката е валидна при плащане на минимум 50% капаро и важи, както за налични мебели така и за мебели по поръчка.
-        Отстъпката не е валидна за покупки онлайн или през сайта www.mondomebeli.com

При нужда от допълнителна информация, потребителите могат да изпращат запитвания на интернет сайта: www.mondomebeli.com или на телефон: 0894 300 452

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА


Чл.6. Организаторът може да прекрати Играта по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства, в тези случаи Организаторите не дължат обезщетение. При нарушаване на настоящите Общите условия или при материални злоупотреби, Организаторите не дължи обезщетение.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ


Чл.7. Организаторите не носят отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможността за достъп до информация във връзка с Играта, включително за възникнали технически проблеми по поддържането на сайт www.mondomebeli.com, в случай че не са по вина на Организаторите.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.8. Общите условия са публикувани на сайта www.mondomebeli.com, откъдето са достъпни през целия период на Играта, както и във всеки фирмен магазин Мондо на Организаторите.
Чл.8.ал1. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Общи условия в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.mondomebeli.com
Чл.8.ал2. Всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси ще се решават извънсъдебно и посредством способите на медиация или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

28.11.2019 г.                                                                                                                                         ДИПОЛ ЕООД,гр.Стара Загора

                                                                      


                                                                 

Защо да изберете мебели Мондо