Брошури   Информация   Количка ( 0 ) 
 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА

Безплатна доставка месец Юли

Условия за ползване

Моля прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Използвайки уеб сайта се счита, че сте съгласни и приемате условията. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт!

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "ММ Лукс" ЕООД предоставя Услуги и Стоки на потребителите си посредством търговската си марка МОНДО Мебели, чрез Интернет магазина си mondomebeli.com. Уеб сайта www.mondomebeli.com е собственост на "ММ Лукс" ЕООД. Последният има правото да прави всякакви промени в данните и условията за ползване и предоставяне на стоки и услуги без предварително уведомление.


Авторско право
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на МОНДО Мебели, с всички запазени права и законни последици. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да било публична или търговска цел снимков и/или текстов материал, съдържащ се в този сайт без предварително изрично писмено съгласие и разрешение на МОНДО Мебели. Разрешение за позлване на части от този сайт за специфични цели можете да поискате от отдел маркетинг на адрес: office@mondomebeli.com. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които предлага МОНДО Мебели, както ще им бъде потърсена административна, съдебна и/или наказателна отговорност.
 
 
 
 
Отговорност
МОНДО Мебели поддържа актуална информация на сайта, което не изключва възможност понякога да възникват обективни пропуски. МОНДО Мебели не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или ползването на този сайт. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - МОНДО Мебели по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

 

Лична и некомерсиална употреба на информацията
Сайтът на МОНДО Мебели е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на МОНДО Мебели.



Забранена и непозволена употреба
При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните, иинформацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на МОНДО Мебели или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на МОНДО Мебели, Вие приемате следните условия:
  • Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
  • Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
 

Направените промени в Условия за ползване, влизат в сила в момента на тяхното публикуването в сайта. Това споразумение между МОНДО Мебели и посетителите на сайта се прилага, докато една от странитене го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта www.mondomebeli.com и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага МОНДО Мебели.

МОНДО Мебели - "ММ Лукс" ЕООД
2013 г.